Pàgines

Les pròximes eleccions municipals se celebraran el 26 de maig de 2019. 

Coincidiran amb les eleccions al Parlament Europeu de 2019. Aquest mateix dia hi haurà altres eleccions de diferents àmbits administratius, entre les quals destaquen les eleccions en 13 comunitats autònomes d'Espanya (totes excepte Andalusia, Catalunya, País Basc i Galícia) i les eleccions al Consell General d'Aran. 

Altrament, el procés electoral també servirà per a l'elecció dels membres de les diputacions provincials, dels consells insulars (Illes Balears), dels Cabildos insulars (Illes Canàries) i de les Juntes Generals (País Basc)